Domů » Souhlas se zpracováním údajů

Souhlas se zpracováním údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Společnost MFP papírnictví s.r.o., IČ: 623 00 491, se sídlem Gen.Štefánika 3581/52, 750 02 Přerov I – Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12543 (dále jen „MFP papírnictví“) bychom Vás tímto rádi informovali o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou našich webových stránek.

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Obchodní firma: MFP papírnictví s.r.o.
IČ:  623 00 491
Sídlo: Gen.Štefánika 3581/52, 750 02 Přerov I – Město
Zápis v OR: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12543

Můžete se na nás kdykoliv obrátit e‑mailem na adrese info@mfppapirnictvi.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: e-mailová adresa, jméno, telefon. 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletterů (obchodních sdělení firmy MFP papírnictví s.r.o.).

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  
Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat do doby odvolání uděleného souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z e-mailové adresy, pro kterou jste souhlas udělili nebo kliknutím na odkaz v newsletteru pro odhlášení z odběru.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně.

OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ
Naše organizační a technická opatření vylučují možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo na přenositelnost osobních údajů 
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
  • právo vznést námitku.

ÚČINNOST
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 2. 5. 2022 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách.